سوالات رایج در مورد رگهای واریسی، عوارض و روشهای تشخیص و درمان آن